Wsparcie IT

Poznaj zakres usług, które możemy świadczyć dla Twojej firmy!

Zapewniamy kompleksową opiekę informatyczną, którą wykonamy zarówno zdalnie. jak i w siedzibie Twojej firmy. Pełnimy rolę zewnętrznego działu IT, wspierając bieżącą pracę użytkowników. Naszym priorytetem jest zapewnienie pomocy, rozwiązywanie problemów oraz utrzymanie ciągłości działania systemów informatycznych. Ich realizacja spowoduje, że będziesz w stanie zachować płynność procesów biznesowych.

rozwiązywanie problemów technicznych

Jesteśmy odpowiedzialni za diagnozowanie i naprawę problemów związanych ze sprzętem, oprogramowaniem, sieciami czy usługami informatycznymi.

instalacja
i konfiguracja

Zapewniamy instalację oraz konfigurację nowego sprzętu lub oprogramowania, tym samym nowe zasoby są zintegrowane z istniejącą infrastrukturą bez zakłóceń.

bezpieczeństwo

Zajmujemy się monitorowaniem, wykrywaniem, reagowaniem na zagrożenia cybernetyczne i zabezpieczeniem przed utratą danych, oraz zarządzaniem dostępem do systemów.

dokumentacja
i raportowanie

Prowadzimy dokumentację dotyczącą konfiguracji systemów, napraw, zmian czy aktualizacji, zapewniając przejrzystość i ułatwiając analizę historii działań.

szkolenia użytkowników

Zapewniamy szkolenia w zakresie korzystania z systemów informatycznych. Od nas dowiesz się o najlepszych praktykach związanych m.in. z bezpieczeństwem w sieci.

sys​​​tem
helpdesk

Udostępnimy go pracownikom Twojej firmy, umożliwiając bieżącą współpracę- zarządzanie zgłoszeniami, dokumentowanie ich postępu oraz rozliczanie czasu naszej pracy.

informatyk Śląsk

OPTYMALIZACJA
I DOSKONALENIE

Nasze wsparcie nie kończy się na rozwiązywaniu problemów. Możesz liczyć na nas również w kwestii doskonalenia istniejących rozwiązań, rozpoznania obszarów do poprawy oraz dostosowania infrastruktury do zmieniających się potrzeb organizacji.

firma informatyczna Jaworzno

nasze działania są ważnym elementem skuteczneGO FUNKCJONOWANIA twojej organizacji!

umożliwiamy
sprawną pracę
systemów
zmniejszamy
ilość
przestojów
zabezpieczamy
przed potencjalnymi zagrożeniami

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zakres wsparcia dostosowany do Twoich potrzeb!

+48 32 413 99 10
biuro@multikom.net.pl
Scroll to Top