Bezpieczeństwo Informacji

Poznaj zakres usług, które możemy świadczyć dla Twojej firmy!

bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania są naszym priorytetem.

Aby zapewnić ochronę danych oraz zachować ciągłość operacyjną Twojej firmy, w swoich działaniach kierujemy się sprawdzonymi wzorami i międzynarodowymi standardami:

ISO 27001

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

ISO 22301

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

ISO 20000

ZARZĄDZANIE
USŁUGAMI IT

ISO 31000

ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM

TISAX

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI DLA BRANŻY AUTOMOTIVE

KSC

KRAJOWY SYSTEM
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

KRI

KRAJOWE RAMY
INTEROPERACYJNOŚCI

checkbox, check mark, mark-303113.jpg Przeprowadzimy audyt w Twojej firmie.
checkbox, check mark, mark-303113.jpg Wesprzemy Cię w przygotowaniu dokumentacji i środowiska pracy.
checkbox, check mark, mark-303113.jpg Wdrożymy profesjonalne rozwiązania.

W obszarze cyberbezpieczeństwa naszą specjalnością jest identyfikacja, zabezpieczenie i monitorowanie zagrożeń związanych z infrastrukturą IT.
Ważną dla nas kwestią jest również ochrona danych osobowych.

RODO

Dodatkowo, odpowiadając na Twoje potrzeby, jesteśmy
w stanie zapewnić osoby pełniące istotne funkcje w ramach zarządzania bezpieczeństwem informacji:

checkbox, check mark, mark-303113.jpg Oficera Bezpieczeństwa (CISO),
checkbox, check mark, mark-303113.jpg Pełnomocnika Zarządu ds. Bezpieczeństwa,
checkbox, check mark, mark-303113.jpg Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zakres wsparcia dostosowany do Twoich potrzeb!

+48 32 413 99 10
biuro@multikom.net.pl
Scroll to Top