kompleksowa
opieka informatyczna
DLA KLIENTA z branży chemicznej

Success story

KIM JEST NASZ KLIENT?

Dynamicznie rozwijająca się firma z branży chemicznej o międzynarodowym zasięgu. Aktualnie zatrudnia ok. 150 osób. Klient nie wyraził zgody na publikację swoich danych, chce pozostać anonimowy.

jaki miał problem?

wzrost liczby problemów informatycznych, które zakłócały codzienną pracę i powodowały przestoje (w wyniku dynamicznego rozwoju firmy i zwiększenia ilości pracowników),
organizacja kontroli dostępu i przydzielania uprawnień użytkownikom do zasobów firmy,
brak specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w doborze sprzętu IT,
brak systemu zabezpieczającego utratę danych.

jakich rozwiązań szukał?

Klient rozważał dwie koncepcje rozwiązania problemu: zatrudnienie etatowych specjalistów IT lub outsourcing IT, czyli delegowanie części lub wszystkich czynności związanych z IT do firmy zewnętrznej.

Zatrudnienie etatowych pracowników zapewniłoby ich dostępność na wyłączność, potencjalnie niższe koszty i możliwość uzyskania natychmiastowej pomocy. Problematyczny był natomiast brak zastępstwa jednego z pracowników, konieczność inwestowania w rozwój ich umiejętności, brak możliwości zbudowania zespołu IT, który posiadałby wszystkie potrzebne kompetencje w przystępnej cenie, potrzeba zarządzania etatowym zespołem oraz zapewnienia mu zasobów do pracy.

Z kolei w outsourcingu IT klient zauważył szereg korzyści, tj. stała dostępność specjalistów, możliwość korzystania z różnych kompetencji w jednym zespole, oszczędności finansowe na przestrzeni czasu, praca w formie zdalnej (a w razie potrzeby w siedzibie klienta), możliwość skoncentrowania się na swojej głównej działalności, elastyczność w doborze usług w zależności od potrzeb biznesowych, zminimalizowanie ryzyka związanego z cyberatakami, awariami sprzętu czy utratą danych, dostęp do nowych technologii, zwiększenie efektywności i wydajności firmy.

JAK trafił na naszą firmę?

Klient skontaktował się z nami po otrzymaniu rekomendacji od innej firmy.

Dlaczego wybrał naszą ofertę?

Skupiliśmy się na analizie bieżącej sytuacji naszego Klienta. Po dokładnym zrozumieniu jego indywidualnych potrzeb i ustaleniu kluczowych celów biznesowych, tj. utrzymanie płynności działania firmy oraz poprawa satysfakcji pracowników poprzez szybkie rozwiązywanie ich problemów informatycznych, przedstawiliśmy naszą propozycję.
Była ona zbieżna z oczekiwaniami Klienta, w efekcie zdecydowaliśmy się rozpocząć współpracę i przystąpić do wdrażania wybranych usług.

jakie działania podjęliśmy podczas realizacji?

wdrożyliśmy system zarządzania IT i struktury sieciowej;
utworzyliśmy domenę wewnętrzną oraz dokonaliśmy migracji domen;
zapewniliśmy migrację poczty elektronicznej do Office 365;
zaprojektowaliśmy zasady dostępu do zasobów;
dostarczyliśmy i skonfigurowaliśmy sprzęt komputerowy;
wdrożyliśmy systemy archiwizacji danych i serwerów oraz macierze;
wdrożyliśmy obsługę systemu kamer, kontroli dostępu i inteligentnego zarządzania budynkiem;
wspieraliśmy wdrożenie nowych systemów księgowo-zarządczych;

jakich technologii i produktów użyliśmy?

active directory
ms office 365
Storage craft
3CX
fortinet
sprzęt komupterowy
marek dell, hp, lenovo
efekty pracy informatyka Śląsk

Jakie efekty przyniosły nasze działania?

zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa

Nasza praca spowodowała, że firma klienta zyskała wyższy poziom ochrony swoich danych i systemów informatycznych. Jest to ważne, zwłaszcza w dziedzinie chemicznej, gdzie poufność i bezpieczeństwo danych są priorytetem.

znormalizowane i uregulowane zasady dostępu

Przejrzyste i uregulowane zasady dostępu do danych oznaczają większą kontrolę nad informacjami oraz wyższy poziom bezpieczeństwa. Dostęp do danych jest precyzyjnie nadawany, co minimalizuje ryzyko nieuprawnionego korzystania z zasobu.

odporność na awarie

Dzięki skonfigurowanym rozwiązaniom awaryjnym oraz planom zapewnienia ciągłości działania, firma jest odporna na ewentualne awarie.

płynność pracy

Działania, które podjęliśmy, zapewniły płynność pracy firmy, nawet w okresach wzmożonej działalności lub potencjalnych problemów technicznych.

Dzięki naszym usługom firma klienta usprawniła swoje działania i mogła skupić się na rozwoju działalności,
bez zakłóceń ze strony IT.

Współpraca, trwająca stale od 2012 r. dowodzi, że nasze usługi przynoszą trwałe korzyści. Aktualnie rozwiązujemy ok. 2 tysięcy zgłoszeń rocznie,
stale wspierając pracę ponad 150 pracowników.

Jesteśmy gotowi pomóc również tobie!

Ten projekt to tylko jedno z wielu osiągnięć, o których chcielibyśmy Ci opowiedzieć. Skontaktuj się z nami, by sprawdzić, co możemy zrobić dla Ciebie. Porozmawiajmy o Twoich problemach informatycznych i sprawdźmy, czy któraś z naszych wizji rozwiązań spełni Twoje oczekiwania.

wsparcie informatyczne Śląsk
Scroll to Top